Om föreningen

Den ideella Föreningen Haflingersport Sverige bildades i september 2014 och upplöstes den 29 januari 2023.

Föreningen verkade för att skapa en gemensam plattform för alla som tävlar/tränar sina haflinger. Syftet med föreningen var att öka haflingerns spridning i Sverige genom att visa upp och marknadsföra rasen i olika sammanhang.

Hemsidan lever kvar för att spara resultat och dokumentation för framtiden.