Om föreningen

Den ideella Föreningen Haflingersport Sverige bildades i september 2014.

Föreningen verkar för att skapa en gemensam plattform för alla som tävlar/tränar sina haflinger i valfri gren i syfte att öka gemenskapen genom att arrangera olika aktiviteter för utövarna. Syftet med föreningen är att öka haflingerns spridning i Sverige genom att visa upp och marknadsföra rasen i olika sammanhang.

Håll utkik här på vår hemsida eller på vår Facebooksida för att se information om kommande arrangemang!