Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till sittande styrelse. Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss!

Styrelsen 2022


Ordförande: Linda Stångberg

Vice ordf: Maria Örnefors

Sekreterare: Matilda Antonsson

Kassör: Elin Dahlström

Ledamot: Clara Carlsson
 

 


Suppleant:
Sofia Johnsson
Suppleant: Josefine Stångberg
Revisor:

Birgitta Kabinger
Revisorssuppleant:
Linn Fernblad

Valberedning:
Alexandra Sandberg
Vakant