Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till sittande styrelse. Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss!

Styrelsen 2021


Ordförande: Linda Stångberg

Vice ordf: Maria Örnefors

Sekreterare: Sofia Johnsson

Kassör: Elin Dahlström

Ledamot: Clara Carlsson

Ledamot: Matilda Antonsson
Suppleant: Emelie Åberg Suppleant: Josefine Stångberg
Revisor:

Birgitta Kabinger
Revisorssuppleant:
Linn Fernblad

Valberedning:
Elin Falk
Alexandra Sandberg