Stadgar

Under hösten 2016 arbetades det fram ett förslag på nya stadgar för föreningen.
Dessa behandlades under årsmötet 11 februari 2017 och på ett extra allmänna möte 25 november 2017.
De nya stadgarna antogs 2017-11-25 på Tånga 141, Uddevalla.

Stadgarna som vi följer nu: Stadgar 2017

Här finns stadgarna vi följde t.om 2017-11-25: Gamla stadgar
Lista på alla förändringar som gjorts: Förändringar

Mötesprotokoll årsmöte 2017-02-11
Möteprotokoll extra allmänt möte 2017-11-25