Nyheter

Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
Här har vi fått bilder på Alice Bergsten med hennes Sterntailer ”Sture” som deltog i Minimästerskapen i dressyr. Stort tack och grattis 🤩
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
KALLELSE EXTRA ALLMÄNT MÖTE

DATUM: Söndag 18 december
TID: 18.00
PLATS: Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/zrj-oabp-gmo

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Föreningens framtid
9. Mötets avslutande
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
Nu börjar priserna dyka upp hos alla pristagare! 🥇 Här är Matilda Antonsson - Raevina som är dubbel segrare i årets upplaga av Golden Youngsters 😍
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
🌟GOLDEN YOUNGSTER DRESSYR 2022🌟
Matilda Antonsson - Raevina 🥇
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
🌟HAFLINGERMÄSTARE DRESSYR 2022🌟
Ida Örnefors - Nachtmann 🥇
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
Haflingersport Sverige
🌟MINIMÄSTARE DRESSYR 2022🌟
Stella Figaro - Ekbackens Cherry 🥇
Haflingersport Sverige