Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till sittande styrelse. Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss!

Ordförande:
Linda Stångberg
stalliori@gmail.com

Vice ordförande:
Susanne Gustafson

Sekreterare:
Sofia Johnsson
urkraftisondraby@gmail.com

Kassör:
Maja Erlandsson
erlandssonmaja@gmail.com

Ledamot med hemsides- och facebookansvar:
Elin Dahlström
livetsomelin@gmail.com

Ledamot:
Anneke Kroonder
Kroonder@anstar.se

Suppleanter:
Ellen Rönn
ellen.ronn@hotmail.com

Maria Barnardo
maria_barnardo@hotmail.com

Revisor:
Birgitta Kabinger

Revisorssuppleant:
Helmut Wöllecke

Valberedning:
Linnéa Karlsson
trullan_821@hotmail.com

Matilda Antonsson
matilda.antonsson@gmail.com