Stadgar

Under hösten 2016 har det arbetats fram ett förslag på nya stadgar.

Här finns stadgarna vi följer nu att läsa: Stadgar

Här är förslaget på de nya stadgar som läggs fram på årsmötet 2017: Förslag på stadgar

Lista på alla förändringar som gjorts: Förändringar