Bli medlem

För att bli medlem i Haflingersport Sverige betalar du in nedanstående avgift till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230290767.
Ange ditt namn, adress och e-post vid inbetalning. Medlemskapet löper årsvis.

Medlemsavgifter Haflingersport Sverige:
Vuxen (19 år och äldre): 200 kr /år
Ungdom (upp till 18 år): 150 kr /år
Familj: 500 kr /år (minst 3 personer boende i samma hushåll)