Årsmöte 2018

INSTÄLLT! Nytt datum kommer!

Varmt välkomna på Haflingersport Sveriges årsmöte.
Söndag 29 april kl 12.00 hos Ölmstad Rid- och Körsällskap i Gränna.

Årsmötet och clinicen är kostnadsfria, dock krävs medlemsskap i Haflingersport Sverige för att få delta på aktiviteterna under dagen. Observera även att lunch samt WE-träningen med egen häst måste förbokas till oss om man önskar delta, se mer information nedan!

Bli medlem

För att bli medlem i Haflingersport Sverige betalar du in nedanstående avgift till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230290767. Ange “Medlem 2018” och ditt namn vid inbetalning. Medlemskapet löper årsvis. Vill du vara säkert på att ha rösträtt på årsmötet? Då måste din medlemsavgift vara betald senast 29 mars.

Medlemsavgifter Haflingersport Sverige:

Vuxen (19 år och äldre): 200 kr /år
Ungdom (upp till 18 år): 150 kr /år
Familj: 500 kr /år (minst 3 personer boende i samma hushåll)

Schema för dagen

10.00 Välkomstfika

10.30 Clinic med tema Working Equitation

12.00 Årsmöte med lunch

14.00 Prova på Working Equitation med egen häst

10.30 Clinic med tema Working Equitation

Under clinicen får vi tillfälle att lära oss mer om WE med undervisning av instruktör som har erfarenhet ända upp till den högsta nivån. Grenen är relativt ny inom ridsporten och passar våra Haflingers utmärkt. Vi kommer att få både teori och praktisk demonstration.

12.00 Årsmöte med lunch

Lunch och fika kostar 150 kr och måste förbokas till oss via formulär.

Dagordning Årsmöte Haflingersport Sverige
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhetsberättelse
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 16 §
  angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
 16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 17. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 18. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 20. Sammanträdets avslutande.

Konstituerande årsmöte för styrelsens medlemmar kommer att hållas direkt efter avslutat årsmöte.

14.00 Prova på Working Equitation med egen häst

45 minuters träning med egen häst. Föranmälan krävs! Begränsat antal platser, vi har plats för max 6 ekipage. 300 kr/ekipage som betalas till oss i samband med anmälan. Daguppstallning kan ordnas på anläggningen, anmäl intresse för detta i anmälan så kontaktar vi er närmare. OBS! Samtliga hästar som besöker anläggningen få ej ha träffat sjuka/smittade hästar 3 veckor innan ankomst och måste dessutom vara vaccinerade enligt TR!

Adress och kontaktuppgifter

Ölmstad Rid & Körsällskap
Ölmstad Södergård
563 93 Gränna

Frågor? Kontakta Haflingersport Sverige via mail haflingersport@gmail.com eller skicka ett PM på Facebook.