Om föreningen

Den ideella Föreningen Haflingersport Sverige bildades i september 2014.

Föreningen skall skapa en gemensam plattform för alla som tävlar/tränar sina haflinger i valfri gren i syfte att öka gemenskapen genom att arrangera olika aktiviteter för utövarna.

Föreningen skall också verka för ett utökat samarbete mellan svenska uppfödare i samverkan med de som tränar och tävlar haflingerhästar. Syftet med föreningen är att öka haflingerns spridning i Sverige genom att visa upp och marknadsföra rasen i olika sammanhang.