17-18 september 2022

Tävlingsplats: 🌟Björbäcks RF, Björbäck 14, 31298 Våxtorp 🌟

Arrangör tävlingar: Haflingersport Sverige
Arrangör utställning: Svenska HaflingerföreningenSTARTBERÄTTIGADE

Inga licenser eller gröna kort behövs. Startberättigade är Haflinger registrerad som Haflinger (raskod 32). Har du en utlandsregistrerad haflinger, skall denne vara berättigad att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Din haflinger skall vara registrerad i ett haflingerförbund eller i en haflingerförening.

ANMÄLAN TÄVLING

Sista anmälningsdag 2022-08-17. OBS! Ingen efteranmälan accepteras, så se till att anmäla er i tid!
Startavgiften skall vara betald senast 2022-08-24 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090, ange namn OCH “Haflingermästerskapen” som betalreferens. Om startavgiften ej är betald 2022-08-24 så betraktas anmälan som återtagen. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska betala full startavgift. Vid uppvisande av godtagbart veterinärintyg/läkarintyg återbetalas hela startavgiften. Eventuellt klassbyten meddelas till haflingersport@gmail.com senast 2022-09-09.

Klicka här för anmälan:

 


UPPSTALLNING

Box finns på anläggningen att hyra, meeting- eller daguppstallning. Inklusive 2 spånbalar/box. Boka din box via formulär nedan senast 2022-08-24. OBS! Betalas i samband med anmälan till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090. Ange namn och vad din betalning gäller.

Meetinguppstallning box 3×3 m (nyare standard)

1 natt: Fredag-Lördag eller Lördag – Söndag 800 kr
2 nätter: Fredag – Söndag 1200 kr

Meetinguppstallning box 2,5×3 m (äldre standard)

2 nätter: Fredag – Söndag 900 kr

Daguppstallning

Lördag eller Söndag (ej natt) 300 kr


BOENDE

Möjlighet att bo i husvagn, husbil eller tält finns på anläggningen. 6 toaletter och 2 duschar finns att tillgå utan extra kostnad. Allt boende på anläggningen måste förbokas senast senast 2022-08-24. Elplats betalas i samband med anmälan till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090.

Uppställningsplats husvagn/husbil/tält GRATIS
Elplats (hela helgen) 400 kr


TIDSSCHEMA

Preliminärt tidsschema:
Lördag 14.00: Första start dressyr (efter Riksutställningen är klar)
Söndag 10.00: Första start hoppning

DRESSYR 

Lördag 17 september
Tävlingsbana: Ridhus eller utomhus, sand/flis, 40×20 m
Framridning: Utomhus, grus, 80×60 m
Domare: Karolina Svensson

KLASSER

Samtliga klasser (förutom klass 4. Unghästklass) är öppna för alla deltagare, även om man inte önskar delta i mästerskapen (fylls i vid anmälan).

Placerade enligt TR i klass 1, 2, 3, 4. Clear round rosett till alla över 60% i valfri klass.
Minst tre placerade i alla mästerskap och All Over Winner totalen (LB:1 + 80 cm).

HOPPNING

Söndag 18 september
Tävlingsbana: Utomhus, grus, 80×60 m
Framridning: Utomhus, grus, 20×60 m
Hoppdomare: Maria Örnefors

KLASSER

Samtliga klasser är öppna för alla deltagare, även om man inte önskar delta i mästerskapen (fylls i vid anmälan).

  • 6. 30 cm clear round
  • 7. 50 cm clear round
  • 8. 60 cm GOLDEN YOUNGSTER (hästar 4-5 år) clear round
  • 9. 70 cm bed två faser A:0/A:0* MINIMÄSTARE 
  • 10. 80 cm bed bed två faser A:0/A:0* ALL OVER WINNER
  • 11. 90 cm bed två faser A:0/A:0* MÄSTERSKAPSKLASS 

Placerade enligt TR i klass 9, 10 och 11.
Minst tre placerade i alla mästerskap och All Over Winner totalen (LB:1 + 80 cm)

* Fas 1 är grundomgång. Omhoppningen startar direkt vid målgång om ekipaget är felfritt i grundomgången. Mållinjen för fas 1 är alltså startlinjen för fas 2. Vinner gör den som har snabbast tid och minst antal fel i Fas 2.

PRISER

Placerade enligt TR i alla klasser utom i klasser med clear round. Minst tre placerade i alla mästerskap och All Over Winner totalen (LB:1 + 80 cm). Rosett, plakett och hederspris till placerade.


AVGIFTER

Icke medlem
Startavgift (ej medlem): 300 kr/klass.
Startavgift klass 5, 6, 7 (clear round): 250 kr/klass

Medlem i Haflingersport Sverige Bli medlem nu!
Startavgift  (medlem HSS): 250 kr/klass.
Startavgift klass 5, 6, 7 (clear round): 200 kr/klass

Om du har löst medlemsskap i Haflingersport Sverige 2022 erhåller du alltså 50 kr i rabatt/klass. Startavgiften samt ev. medlemskap skall vara betald senast 2022-08-24 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090, ange namn och “Haflingermästerskapen” som betalreferens.


HAFLINGERMÄSTERSKAPEN 2022

OBS! Det är ej tillåtet att samma ekipage deltar i både Minimästerskapen (LC/70cm) och Haflingermästerskapen (LA/90cm). Är man under 18 år så får man välja om man vill tävla om att bli Minimästare ELLER Haflingermästare. 

Mästerskapsklasserna rids i Lätt A:1 dressyr och 90 cm hoppning. Minimästerskapen rids i LC:1 och 70 cm hoppning. Den med bäst resultat koras till Haflingermästare respektive Minimästare. Minst tre placerade i alla mästerskap. Vid samma antal totalpoäng eller tid utses vinnaren av domaren i klassen.

Klass för deltagande i Haflingermästerskapen Dressyr:
Klass 3: Lätt A:1 2017 (lördag)

Klass för deltagande i Haflingermästerskapen Hoppning:
Klass 11: 90 cm bed två faser A:0/A:0 (söndag)

Minimästerskapen 2022

För ryttare t.o.m. det år man fyller 18 år som deltar i LC:1 dressyr eller 70 cm hoppning. Det ekipage med bäst resultat koras till vinnare. Vid samma antal totalpoäng eller tid utses vinnaren av domaren i klassen.

Klass för deltagande i Minimästare Dressyr:
Klass 1: Lätt C:1 2015 (lördag)

Klass för deltagande i Minimästare Hoppning:
Klass 9: 70 cm bed två faser A:0/A:0 (söndag)

ALL OVER WINNER

All over Winner premierar de som deltar på både dressyr och hoppning. Det ekipage som samlar flest poäng i klasserna sammanräknat vinner titeln All over Winner 2022. Samma ekipage måste tävla både dressyr och hoppning för att få räkna poängen till All over Winner. Vid lika totalpoäng avgör resultatet i dressyren vem som vinner. Om även detta är lika skiljs ekipagen åt av domaren i klassen.

Priser

Minst tre placerade i totalen. Placerade deltagare i All over Winner erhåller rosett, plakett och hederspris.

Klasser som är obligatoriska:

Klass 2: Lätt B:1 2015
Klass 10: 80 cm bed två faser A:0/A:0

Poängräkning:

Poängen räknas utifrån placering i klassen i både dressyr och hoppning.
Samma poängtabell används i både hoppning och dressyr.

Placering Poäng
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 och nedåt 1

GOLDEN YOUNGSTER 4-5 år

Vi korar Sveriges bästa unghäst i hoppning och dressyr. Startberättigade är hästar födda 2017-2018 (4-5 år).

Dressyr

Klass 4. FEI dressyrprogram för 4-åriga hästar

Bedöms på punkterna Trav, Skritt, Galopp, Lösgjordhet och Framtidsutsikter.
Vid samma antal totalpoäng utses vinnaren av domaren i klassen.

Hoppning

Klass 8. 60 cm clear round

Domaren betygsätter hästens teknik och förmåga samt temperament/ridbarhet och allmänt intryck.
Vid samma antal totalpoäng utses vinnaren av domaren i klassen.

Priser

Minst tre placerade. Placerade deltagare erhåller rosett, plakett och hederspris.


FÖRSÄKRINGAR

Den försäkring som är kopplad till ryttarlicensen gäller INTE vid våra tävlingar. Se därför till att du har en egen, gällande olycksfallsförsäkring.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

TR:s bestämmelser avseende hästens hälsotillstånd samt reglerna om otillåten bestraffning kommer att tillämpas. Ryttaren skall ha godkänd ridhjälm, prydlig klädsel och uppsatt hår. Inga halsdukar eller huvor är tillåtna. För ryttare under 18 år är det obligatoriskt med godkänd säkerhetsväst vid deltagande i hoppklass. Hästen skall vara försedd med träns och sadel. Bettlösa och bomlösa alternativ är godkända.


KONTAKT

Frågor tävling: haflingersport@gmail.com eller PM på Facebook
Frågor boende/box: haflingersport@gmail.com eller PM på Facebook
Frågor utställning: bonnfia@hotmail.com


RIKSUTSTÄLLNING

Anmäl dig gärna till Svenska Haflingrföreningens populära Riksutställning där du har chansen att visa din häst för hand och få den bedömd exteriört. Riksutställningen äger rum på lördag innan dressyren startar.


HITTA TILL ANLÄGGNINGEN

Björbäcks RF
Björbäck 14
31298 Våxtorp

Vägbeskrivning från Våxtorp

När ni kommer in i rondellen i Våxtorp på väg 24 tar ni av mot Båstad, efter ca en kilometer tar ni av till höger och sedan direkt till vänster. Efter detta ligger Björbäcks Ryttarförening 500 meter fram på höger sida.

Vägbeskrivning söderifrån på E6

Om ni kommer från “Skåne-hållet” via E6:an svänger ni höger direkt efter hallandsåsen mot Våxtorp, Båstad-avfarten. Efter drygt en mil kommer ni till en svacka och på krönet efter svackan tar ni av till vänster följt av ytterligare en vänstersväng. Ca 500 meter fram ligger vår anläggning på höger sida.

Vägbeskrivning norrifrån på E6

Lämna motorvägen vid Laholms-avfarten kör sedan  förbi Laholm, mot Våxtorp på 24:an. I rondellen i Våxtorp tar ni höger mot Båstad. Efter ca en kilometer tar ni av till höger och sedan direkt till vänster. Björbäcks Ryttarförening ligger 500 meter fram på höger sida.

Vägbeskrivning från E4

Sväng av E4:an vid Örkelljunga-avfarten och kör mot Laholm. När ni kommer till rondellen i Våxtorp tar ni av till vänster (mot Båstad). Efter ca en kilometer tar ni av till höger och sedan direkt till vänster. Efter detta ligger Björbäcks Ryttarförening 500 meter fram på höger