HAFLINGERMÄSTERSKAPEN 2020

Haflingermästerskapen Online – tävla hemma i hoppning och dressyr

Roliga nyheter! På grund av rådande omständigheter angående Covid-19 så har vi beslutat att ställa in årets stora Haflingerhelg i Kumla. Vi kommer istället erbjuda ett onlinemästerskap i år där du kan tävla hemifrån.

Tävlingsplats: 🌟 Hemma 🌟

Arrangör: Haflingersport Sverige
Tävlingsledare: Haflingersport Sverige
Kontakt tävlingsfrågor: Haflingersport Sverige, haflingersport@gmail.com

LISTA PÅ ANMÄLDA EKIPAGE

STARTBERÄTTIGADE

Inga licenser eller gröna kort behövs. Startberättigade är Haflinger registrerad som Haflinger (raskod 32). Har du en utlandsregistrerad haflinger, skall denne vara berättigad att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Din haflinger skall vara registrerad i ett haflingerförbund eller i en haflingerförening.

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag 2020-09-04 Kl:18:00. OBS! Ingen efteranmälan accepteras, så se till att anmäla er i tid!
Startavgiften skall vara betald senast 2020-09-04 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090, ange namn OCH “Haflingermästerskapen” som betalreferens.Om startavgiften ej är betald 2020-09-04 så betraktas anmälan som återtagen. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska betala full startavgift. Vid uppvisande av godtagbart veterinärintyg/läkarintyg återbetalas hela startavgiften. Eventuellt klassbyten meddelas till haflingersport@gmail.com senast 2020-09-04.

TÄVLINGSDATUM

Vi tar emot tävlingsbidrag från 5 -13 september. Alla tävlingsfilmer skall vara inskickade senast 13 september kl 23.59. Bedömningen av ritter görs löpande utefter de kommer in. Inkomna resultat publiceras på hemsidan.

BEDÖMNING & RESULTAT

Bedömning av tävlingsfilmer kommer att ske löpande. Resultat kommer att publiceras här på vår hemsida. Domarna kommer att jobba så snabbt de kan och vi hoppas kunna publicera ett slutgiltigt resultat senast i slutet av september.

OM FILMEN

 • Hela hästen och ryttaren skall vara synliga hela ritten igenom
 • Får ej klippas, hela ritten måste vara filmad i ett klipp
 • Musik är ej tillåtet
 • Hög kvalité, inga bluriga och suddiga filmer godtas (högupplöst mobilkamera är OK)
 • Skall vara filmad från bokstaven C (dressyr)
 • Ridbanans mått måste stämma överens med programmet, 20×40 m (dressyr)
 • Ridbanan eller ridhuset måste vara uppmärkt med korrekta bokstäver för programmet du rider (dressyr)
 • Skall vara filmad från markerad punkt på banskissen (hoppning)
 • Se till att bygga banan så korrekt som möjligt utifrån banskissen (hoppning)

Den färdiga filmen laddas upp på Youtube eller Vimeo. Skicka sedan in länken till filmen till oss i ett mail haflingersport@gmail.com eller PM på Facebook. Observera att lagt kort ligger – det går alltså inte att skicka in en ny film på samma ritt två gånger. Filmer på alla placerade ekipage kommer att publiceras på våra sociala medier.

DRESSYR

Tävlingsbana: 20×40 m
Domare: Hanna Walfridsson

KLASSER

 • 1. Lätt C:1 2015 MINIMÄSTARE (upp till 18 år)
 • 2. Lätt B:1 2019  ALL OVER WINNER (alla åldrar)
  Rids endast i kombination med klass 6. 80 cm bed A:inverkan.
 • 3. Lätt A:1 2017  MÄSTERSKAPSKLASS (alla åldrar)
 • 4. Valfritt program clear round (rosett från 60%)

Placerade enligt TR i klass 1 och 3, dock som minst tre placerade.
Tre placerade i All Over Winner – totalen (LB:1 + 80 cm).

HOPPNING

Tävlingsbana: valfritt, dock minst 20×40 m
Hoppdomare: Maria Örnefors
Stildomare: Maria Örnefors

KLASSER

 • 5. 70 cm bed A:inverkan* MINIMÄSTARE (upp till 18 år)
 • 6. 80 cm bed A:inverkan* ALL OVER WINNER (alla åldrar)
  Rids endast i kombination med klass 2. LB:1 2019
 • 7. 90 cm bed A:inverkan* MÄSTERSKAPSKLASS (alla åldrar)
 • 8. Valfri höjd clear round (rosett vid felfri ritt) (alla åldrar)

Placerade enligt TR i klass 5 och 7, dock som minst tre placerade. Tre placerade i All Over Winner – totalen (LB:1 + 80 cm).

* Bedömningen är bed A (endast grundomgång) med inverkansprotokoll. Vinner gör den med minst antal fel och högst inverkanspoäng. Ryttare med samma fel skiljs åt med inverkanspoängen. Vid samma antal totalpoäng utses vinnaren av domaren i klassen.

BANSKISS (Klicka för större bild)

PRISER

Placerade enligt TR i klass 1,3, 5 och 7, dock som minst tre placerade. Tre placerade i All Over Winner – totalen (LB:1 + 80 cm). Rosett, plakett och hederspris till placerade..
Filmer på alla placerade ekipage kommer att publiceras på våra sociala medier.

AVGIFTER

Icke medlem
Startavgift (ej medlem): 250 kr/klass.

Medlem i Haflingersport Sverige Bli medlem nu!
Startavgift  (medlem HSS): 200 kr/klass.

Om du har löst medlemsskap i Haflingersport Sverige 2020 erhåller du alltså 50 kr i rabatt/klass. Startavgiften samt ev. medlemskap skall vara betald senast 2020-09-04 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090, ange namn och “Haflingermästerskapen” som betalreferens.

HAFLINGERMÄSTERSKAPEN 2020

OBS! Det är ej tillåtet att delta i både Minimästerskapen (LC/70cm) och Haflingermästerskapen (LA/90cm). Är man under 18 år så får man välja om man vill delta i LC/70 cm ELLER LA/90cm. 

För tredje gången arrangerar Haflingersport Sverige Haflingermästerskapen och vi kommer att utse mästare i dressyr och hoppning. Mästerskapsklasserna rids i Lätt A:1 dressyr och 90 cm hoppning. Minimästerskapen rids i LC:1 och 70 cm hoppning. Den med bäst resultat koras till Haflingermästare. Minst tre placerade i alla mästerskapsklasser. Vid samma antal totalpoäng utses vinnaren av domaren i klassen.

Klass för deltagande i Haflingermästerskapen Dressyr:
Klass 3: Lätt A:1 2017

Klass för deltagande i Haflingermästerskapen Hoppning:
Klass 7: 90 cm bed A:inverkan

Minimästerskapen 2020

Även i år kommer vi kora en Minimästare i både hoppning och dressyr. Detta är till för ryttare t.o.m. det år man fyller 18 år som deltar i LC:1 dressyr eller 70 cm hoppning. Det ekipage med bäst resultat koras till vinnare. Vid samma antal totalpoäng utses vinnaren av domaren i klassen.

Klass för deltagande i Minimästare Dressyr:
Klass 1: Lätt C:1 2015

Klass för deltagande i Minimästare Hoppning:
Klass 5: 70 cm bed A:inverkan

ALL OVER WINNER

Vi kommer även att anordna All over Winner som premierar de som deltar på både dressyr och hoppning. Det ekipage som samlar flest poäng i klasserna sammanräknat vinner titeln All over Winner 2020. För att cupen skall genomföras så krävs det minst tre anmälda ekipage. Samma ekipage måste tävla både dressyr och hoppning för att få räkna poängen till All over Winner. Vid lika totalpoäng avgör resultatet i dressyren vem som vinner. Om även detta är lika skiljs ekipagen åt av domaren i klassen. Anmälan till All over Winner görs automatiskt om du anmäler till båda klasserna.

Priser

Minst tre placerade i totalen. Placerade deltagare i All over Winner erhåller rosett, plakett och hederspris.

Klasser som är obligatoriska:

Klass 2: Lätt B:1 2015
Klass 6: 80 cm bed A:inverkan

Poängräkning:

Poängen räknas utifrån placering i klassen i både dressyr och hoppning.
Samma poängtabell används i både hoppning och dressyr.

Placering Poäng
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 och nedåt 1

HAFLINGERCUPEN

Deltagare i haflingercupen 2020 erhåller under tävlingen 10 extra Haflingercup-poäng per klass.
Cup- och medlemsavgift måste vara betalda innan tävlingsdagen för att bonuspoängen skall kunna tillgodoräknas.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

TR:s bestämmelser avseende hästens hälsotillstånd samt reglerna om otillåten bestraffning kommer att tillämpas. Ryttaren skall ha godkänd ridhjälm, prydlig klädsel och uppsatt hår. Inga halsdukar eller huvor är tillåtna. För ryttare under 18 år är det obligatoriskt med godkänd säkerhetsväst vid deltagande i hoppklass. Hästen skall vara försedd med träns och sadel.

KONTAKT

Tävlingsfrågor: haflingersport@gmail.com eller PM på Facebook