Proposition

Haflingersport Sverige inbjuder till Haflingermästerskapen
21-22 september 2019

Tävlingsplats: Uddevalla Ryttarförening, Hässleröd, Uddevalla

Startberättigade är Haflinger registrerad som Haflinger (raskod 32). Har du en utlandsregistrerad haflinger, skall denne vara berättigad att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Din haflinger skall vara registrerad i ett haflingerförbund eller i en haflingerförening.

Ordinarie anmälan utgår den 2019-09-08 Kl:18:00
OBS! Ingen efteranmälan accepteras, så se till att anmäla er i tid! Startavgiften skall vara betald senast 2019-09-08 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090, ange namn OCH “Haflingermästerskapen” som betalreferens.Om startavgiften ej är betald 2019-09-08 så betraktas anmälan som återtagen. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska betala full startavgift. Vid uppvisande av godtagbart veterinärintyg/läkarintyg återbetalas hela startavgiften. Eventuellt klassbyten meddelas till haflingersport@gmail.com senast 2019-09-08.
OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE OCH KAN EJ TAS TILLBAKA UTAN GILTIGT SKÄL!

Anläggningsskiss: http://www.urf.nu/

Arrangör: Haflingersport Sverige
Tävlingsledare: Haflingersport Sverige
Kontakt tävlingsfrågor: Haflingersport Sverige, haflingersport@gmail.com
Kontakt boende/uppstallning: Linda Stångberg, stallliori@gmail.com

DRESSYR

Tävlingsbana: Ridhus, sand, 20×40
Framridning: Utomhus, sand, 30×60
Domare: Mia Litzen och Barbro Andreasson

KLASSER LÖRDAG 21 SEPTEMBER

Preliminär starttid: 10.00
Domare: Mia Litzen

1. Lätt C:1 2015 MINIMÄSTARE

2. Lätt B:1 2019  ALL OVER WINNER Klassen sponsras av Miallo Stuteri & Kennel

3. Lätt A:1 2017  MÄSTERSKAPSKLASS

4. Lätt A:P2 2004

KLASSER SÖNDAG 22 SEPTEMBER

Preliminär starttid: 13.00
Domare: Barbro Andreasson

19. Lätt C:1 2015 MINIMÄSTARE

20. Lätt B:1 2019 Klassen sponsras av Miallo Stuteri & Kennel

21. Lätt A:1 2017  MÄSTERSKAPSKLASS

22. Lätt A:P2 2004

Preliminära starttider läggs ut på www.haflingersport.se senast 15 september. Placerade enligt TR i samtliga klasser om inget annat anges.

HOPPNING

Tävlingsbana: Ridhus, sand, 20×53
Alternativ tävlingsbana vid fint väder: Utomhus, Gräs, 70×70
Framridning: Utomhus, sand, 30×60
Hoppdomare: Maria Örnefors
Stildomare: Maria Örnefors

KLASSER LÖRDAG 21 SEPTEMBER:

Preliminär starttid: 13.00 (preliminär)

5. 30 cm clear round
6. 40 cm clear round
7. 50 cm clear round
8. 60 cm clear round
9. 70 cm bed två faser A:0/A:0 ** MINIMÄSTARE
10. 80 cm bed två faser A:0/A:0 **
11. 90 cm bed två faser A:0/A:0 ** MÄSTERSKAPSKLASS

KLASSER SÖNDAG 22 SEPTEMBER:

Preliminär starttid: 10.00

12. 30 cm clear round
13. 40 cm clear round
14. 50 cm clear round
15. 60 cm clear round
16. 70 cm bed A:inverkan* MINIMÄSTARE
17. 80 cm bed A:inverkan* ALL OVER WINNER
18. 90 cm bed A:inverkan* MÄSTERSKAPSKLASS

Placerade enligt TR.
I clear round-klasserna utdelas rosett vid felfri ritt.

* Bedömningen är bed A (endast grundomgång) med inverkansprotokoll. Tid tas men används bara för att se om ekipaget får tidsfel eller inte.Vinner gör den med minst antal fel och högst inverkanspoäng. Ryttare med samma fel skiljs åt med inverkanspoängen. Är även inverkanspoängen lika så är ekipagen likaplacerade i klassen.

** Fas 1 är grundomgång. Omhoppningen startar direkt vid målgång om ekipaget är felfritt i grundomgången. Mållinjen för fas 1 är alltså startlinjen för fas 2. Vinner gör den som har snabbast tid och minst antal fel i Fas 2.

PRISER

Placerade enligt TR i samtliga klasser. I mästerskapsklasserna kommer det vara minst tre placerade.
Rosett, plakett och hederspris till placerade.
Rosett vid felfri ritt i clear round klasserna.

TIDSSCHEMA

Lördag 10.00

1. Lätt C:1 2015 MINIMÄSTARE
2. Lätt B:1 2019  ALL OVER WINNER
3. Lätt A:1 2017  MÄSTERSKAPSKLASS
4. Lätt A:P2 2004

Paus för lunch, banbygge och banvandring.

5. 30 cm clear round
6. 40 cm clear round
7. 50 cm clear round
8. 60 cm clear round
9. 70 cm bed två faser A:0/A:0 ** MINIMÄSTARE
10. 80 cm bed två faser A:0/A:0 **
11. 90 cm bed två faser A:0/A:0 ** MÄSTERSKAPSKLASS

Söndag 10.00

12. 30 cm clear round
13. 40 cm clear round
14. 50 cm clear round
15. 60 cm clear round
16. 70 cm bed A:inverkan* MINIMÄSTARE
17. 80 cm bed A:inverkan* ALL OVER WINNER
18. 90 cm bed A:inverkan* MÄSTERSKAPSKLASS

Lunchpaus

19. Lätt C:1 2015 MINIMÄSTARE
20. Lätt B:1 2019  
21. Lätt A:1 2017  MÄSTERSKAPSKLASS
22. Lätt A:P2 2004

Observera att tiderna är mycket preliminära och kan förskjutas beroende på antalet starter. Preliminärt tidsschema för dagen läggs ut på www.haflingersport.se senast 15 september.

AVGIFTER

Startavgift dressyr (ej medlem): 250 kr/klass.
Startavgift hoppning (ej medlem): 200 kr/klass

Startavgift dressyr (medlem HSS): 200 kr/klass.
Startavgift hoppning (medlem HSS): 150 kr/klass

Om du har löst medlemsskap i Haflingersport Sverige 2019 erhåller du 50 kr i rabatt/klass. Startavgiften samt ev. medlemskap skall vara betald senast 2019-09-08 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230699090, ange namn och “Haflingermästerskapen” som betalreferens. Om startavgiften ej är betald 2019-09-08 så betraktas anmälan som återtagen. Ingen efteranmälan accepteras.

HAFLINGERMÄSTERSKAPEN 2019

OBS! Det är ej tillåtet att delta i både Minimästerskapen (LC/70cm) och Haflingermästerskapen (LA/90cm). Är man under 18 år så får man välja om man vill delta i LC/70 cm ELLER LA/90cm.

För andra gången arrangerar Haflingersport Sverige Haflingermästerskapen och vi kommer att utse en Haflingermästare i dressyr och en i hoppning. Mästerskapsklasserna rids i Lätt A:1 dressyr och 90 cm hoppning. Resultaten från lördagens och söndagens klasser kommer att slås ihop. Den med högst totalpoäng koras till Haflingermästare efter sista klassen på söndag. Extra fina priser utlovas! Minst tre placerade i mästerskapsklasserna. Vid samma antal totalpoäng är söndagens klass utslagsgivande. Är även denna poäng lika avgör lördagens klass. Vid lika totalpoäng i hoppningen så avgörs mästerskapet med en omhoppning mellan de två likaplacerade ekipagen.

Obligatoriska klasser för deltagande i
Haflingermästerskapen Dressyr:

Klass 3: Lätt A:1 2017 (lördag)
Klass 21: Lätt A:1 2017 (söndag)

Obligatoriska klasser för deltagande i
Haflingermästerskapen Hoppning:

Klass 11: 90 cm bed två faser A:0/A:0 (lördag)
Klass 18: 90 cm bed A:inverkan (söndag)

Minimästerskapen 2019

I år korar vi även en Minimästare för första gången. Detta är till för ryttare t.o.m. det år man fyller 18 år som deltar i LC:1 dressyr eller 70 cm hoppning. Minimästaren kommer att vara en egen “klass i klassen” och den kommer koras vid prisutdelningen på söndagen. Resultaten från de båda klasserna kommer att slås ihop, det ekipage med högst totalpoäng koras till vinnare.

Obligatoriska klasser för deltagande i
Minimästare Dressyr:

Klass 1: Lätt C:1 2015 (lördag)
Klass 19: Lätt C:1 2015 (söndag)

Obligatoriska klasser för deltagande i
Minimästare Hoppning:

Klass 9: 70 cm bed två faser A:0/A:0 (lördag)
Klass 16: 70 cm bed A:inverkan (söndag)

ALL OVER WINNER

Under helgen kommer vi att anordna All over Winner som premierar de som deltar på både dressyr och hoppning. Det ekipage som samlar flest poäng i klasserna sammanräknat vinner titeln All over Winner 2019. För att cupen skall genomföras så krävs det minst tre anmälda ekipage. Samma ryttare måste tävla både dressyr och hoppning för att få räkna poängen till All over Winner. Vid lika totalpoäng avgör resultatet i dressyren vem som vinner. Anmälan till All over Winner görs automatiskt om du anmäler till båda klasserna.

Priser

Placerade enligt TR. Placerade deltagare i All over Winner erhåller en rosett.

Klasser som är obligatoriska:

Klass 2: Lätt B:1 2015 (lördag)
Klass 17: 80 cm bed A:inverkan

Poängräkning:

Poängen räknas utifrån placering i klassen i både dressyr och hoppning.
Samma poängtabell används i både hoppning och dressyr.

Placering Poäng
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 och nedåt 1

HAFLINGERCUPEN

Deltagare i haflingercupen 2019 erhåller under tävlingen 10 extra Haflingercup-poäng per klass.
Cup- och medlemsavgift måste vara betalda innan tävlingsdagen för att bonuspoängen skall kunna tillgodoräknas.
Observera att cuppoäng endast kan tillgodoräknas i klasser från och med LC dressyr och 50 cm hoppning.

FÖRSÄKRINGAR

Den försäkring som är kopplad till ryttarlicensen gäller INTE vid våra tävlingar. Se därför till att du har en egen, gällande olycksfallsförsäkring.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

TR:s bestämmelser avseende hästens hälsotillstånd samt reglerna om otillåten bestraffning kommer att tillämpas. Ryttaren skall ha godkänd ridhjälm, prydlig klädsel och uppsatt hår. Inga halsdukar eller huvor är tillåtna. För ryttare under 18 år är det obligatoriskt med godkänd säkerhetsväst vid deltagande i hoppklass. Hästen skall vara försedd med träns och sadel.

ANMÄLAN

Sker via anmälningsformulär här >> senast 8 september 2019. Ingen efteranmälan accepteras!

PIZZAKVÄLL LÖRDAG

Lördag 21 september arrangeras en pizzakväll på Stall Liori, Tånga 141, 45196 Uddevalla. Vi beställer Pizza (eller annan hämtmat) och äter tillsammans. Exakt tid meddelas i ryttarmeddelandet.

UPPSTALLNING PÅ STALL LIORI

Observera att dessa EJ bokas genom oss, boka direkt till angiven kontaktperson.
Gästboxar finns att tillgå på Stall Liori och Rotviks Gård, ca 25 km från Uddevalla Ryttarförening.

Fredag – Lördag 400kr. Tillgång till boxen från fredag kl 18, boxen skall lämnas senast lördag kl 17.
Lördag – Söndag 400kr. Tillgång till boxen från kl 18 på lördagen.
Fredag- Söndag 650kr. Tillgång till boxen från kl 18 fredag.

Spån ingår i priset! Bokning och frågor: Linda Stångberg, stallliori@gmail.com, 0736-71 07 39.  Boxar betalas direkt till Stall Liori, Bankgiro 372-8706 eller Swish 123 224 2220.

Adress Stall Liori: Tånga 141, 451 96 Uddevalla
Adress Rotviks Gård: Rotvik 411, 451 95 Uddevalla

BOENDE

Observera att dessa EJ bokas genom oss, boka direkt till angiven kontaktperson.
Avstånden som anges är avståndet till tävlingsplatsen.

Hafsten Resort (25 km): Elplatser, stugor, camping
Ligger i anslutning till uppstallningen på Stall Liori.
Se priser och boka direkt på hemsidan:
https://hafsten.se/camping/

Rotviks Gård (22 km): Elplatser och boxar
Ligger 5 km från uppstallningen på Stall Liori.
Elplatser erbjuds för 200 kr/natt.
Erbjuder även boxplatser på anläggningen.
Linda Stångberg, stallliori@gmail.com,0736-71 07 39

Uddevalla Vandrarhem (14 km)
http://www.uddevallavandrarhem.se/

Bohusgården Hotell & Konferens (9 km)
https://www.bohusgarden.se/sv

KONTAKT

Tävlingsfrågor: haflingersport@gmail.com eller PM på Facebook
Uppstallning: Linda Stångberg, stallliori@gmail.com, 0736-71 07 39

HITTA TILL ANLÄGGNINGEN

Uddevalla Ryttarförening, Hässleröd 530, 45191 Uddevalla

Från E6: Vid Lerbomotet (söder om den nya bron) tag av mot Uddevalla S. Efter 2 km sväng vänster mot Sund, korsa järnvägen och tag omedelbart till höger. Följ vägen rakt fram och efter ca 2 km kommer Du till ridanläggningen på vänster sida.

Från öster (44:an): Vid Råsserödsmotet forsätt rakt fram mot E6, efter ca.7 km sväng till höger mot Sund, korsa järnvägen och tag omedelbart till höger. Följ vägen rakt fram och efter ca 2 km kommer Du till ridanläggningen på vänster sida.