Proposition

Haflingersport Sverige inbjuder till träningstävlingar 15-16 juli 2017

Union_flag_1606png ENGLISH >>

Tävlingsplats: Vetlanda Ridsportcenter, Vetlanda (karta>>)

Startberättigade är Haflinger registrerad som Haflinger (raskod 32). Har du en utlandsregistrerad haflinger, skall denne vara berättigad att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563 % främmande blod. Din haflinger skall vara registrerad i ett haflingerförbund eller i en haflingerförening.

Ordinarie anmälan utgår den 2017-06-27 Kl:18:00
Därefter efteranmälan med dubbel startavgift till 2017-07-08 Kl:18:00 i mån av plats.
Startavgiften skall vara betald senast 2017-06-27 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230290767, ange namn som betalreferens.
Om startavgiften ej är betald 2017-06-27 så betraktas anmälan som återtagen.
Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska betala full startavgift.
Vid uppvisande av godtagbart veterinärintyg/läkarintyg återbetalas hela startavgiften.
Eventuellt klassbyten meddelas till haflingersport@gmail.com senast 2017-07-08.
OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE OCH KAN EJ TAS TILLBAKA UTAN GILTIGT SKÄL!

Anläggningsskiss: http://idrottonline.se/VetlandaortensRF-Ridsport/Anlaggning

Arrangör: Haflingersport Sverige
Tävlingsledare: Veronica Kroonder
Fotograf under dagen: Maja Erlandsson

 

DRESSYR

Tävlingsbana: Ridhus, grus/spån, 20×40
Framridning: Ridhus, grus/spån, 20×60
Domare: Petra Alm

Klasser lördag 15 juli:

Preliminär starttid: 17.00 (kan förskjutas beroende på när Riks är klart)

1. Lätt C:1 2015
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-LA/LC1_2015.html

2. Lätt B:1 2015 (All over Winner ingår i klassen)
http://stallbacken.50webs.com/dress…/program/…/LB1_2015.html

3. Lätt A:1 2017
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-LA/LA1_2017.html

Preliminära starttider läggs ut på www.haflingersport.se senast 8 juli.
Placerade enligt TR, dock minst tre placerade per klass.

Klasser söndag 16 juli:

Preliminär starttid: 09.00

4. Lätt C:1 2015
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-LA/LC1_2015.html

5. Lätt B:1 2015
http://stallbacken.50webs.com/dress…/program/…/LB1_2015.html

6. Lätt A:1 2017
http://stallbacken.50webs.com/dressyr/program/LC-LA/LA1_2017.html

Preliminära starttider läggs ut på www.haflingersport.se senast 8 juli.
Placerade enligt TR, dock minst tre placerade per klass.

HOPPNING

Tävlingsbana: Ridhus, grus, 20×60
Framridning: Ridhus, grus, 20×40
Hoppdomare: Susanne Gustafson

Preliminär starttid: 13.00 (kan ändras beroende på antalet starter i dressyren)

Klasser söndag 16 juli:

7. 30 cm bed clear round
8. 50 cm bed clear round
9. 70 cm bed clear round
10. 70 cm bed två faser A:0/A:0 (All over Winner ingår i klassen)
11. 90 cm bed clear round
12. 90 cm bed två faser A:0/A:0

Placerade enligt TR, dock minst tre placerade per klass.
I clear round-klasserna utdelas rosett vid felfri ritt.

 

PRISER

Rosett, plakett och hederspris till placerade.
Rosett vid felfri ritt i clear round klasserna.

TIDSSCHEMA

Lördag: 17.00 första start dressyr
Söndag: 09.00 första start dressyr, 13.00 första start hoppning.

Observera att tiderna är mycket preliminära och kan förskjutas beroende på antalet starter.
Preliminärt tidsschema för dagen läggs ut på www.haflingersport.se senast 8 juli.

AVGIFTER

Startavgift 170 kr/klass. Om du har löst medlemsskap i Haflingersport Sverige 2017 betalar du endast 120 kr/klass. Startavgiften skall vara betald senast 2017-06-27 till bankgiro 672-8232 eller Swish 1230290767, ange namn som betalreferens. Om startavgiften ej är betald 2017-06-27 så betraktas anmälan som återtagen. Vid efteranmälan betalas startavgiften i samband med anmälan.

ALL OVER WINNER

Under helgen kommer vi att anordna All over Winner som premierar de som deltar på Riksutställning, dressyr och hoppning. Det ekipage som samlar flest poäng i klasserna sammanräknat vinner titeln All over Winner 2017. För att cupen skall genomföras så krävs det minst tre anmälda ekipage. Samma ryttare måste visa på Riks och tävla både dressyr och hoppning, det är alltså inte tillåtet att låta någon annan visa hästen för att få räkna poängen till All over Winner. Vid lika totalpoäng avgör resultatet i dressyren vem som vinner. Anmälan till All over Winner görs i samband med anmälan till tävlingen och är kostnadsfri. Anmälan och betalning för Riks görs direkt till Svenska Haflingerföreningenobservera att anmälan till Riks stänger redan 14 juni 2017.

Priser

Samtliga deltagare i All over Winner erhåller en rosett.

Klasser som är obligatoriska:

Riksutställning (lördag, anmäls till Svenska Haflingerföreningen)
Klass 5 – Lätt B:1 2015 (lördag)
Klass 10 – 70 cm bed två faser A:0/A:0 (söndag)

Poängräkning:

Riksutställning SHF (lördag)
Poäng som erhålles under Riksutställningen erhålles även i All over Winner cupen.
Får hästen exempelvis 38 poäng så får ekipaget 38 poäng i cupen.

Dressyr Lätt B:1 2015 (lördag)
Procent översätts direkt till poäng. Får ekipaget till exempel 62,3% avrundas det till 62 poäng.
Erhåller ekipaget 65,5 % så avrundas poängen uppåt till 66 poäng. Blir ekipaget uteslutet eller utgår erhåller de 10 poäng.

Hoppning 70 cm bed två faser A:0/A:0 (söndag)

Antal fel Poäng
0 70
1-4 60
5-8 50
9-12 40
13-16 30
17-20 20
Utesluten 10

 

HAFLINGERCUPEN

Deltagare i haflingercupen 2017 erhåller under tävlingen 10 extra Haflingercup-poäng per klass.
Cup- och medlemsavgift måste vara betalda innan tävlingsdagen för att bonuspoängen skall kunna tillgodoräknas.

FÖRSÄKRINGAR

Den försäkring som är kopplad till ryttarlicensen gäller INTE vid träningstävling. Se därför till att du har en egen, gällande olycksfallsförsäkring.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

TR:s bestämmelser avseende hästens hälsotillstånd samt reglerna om otillåten bestraffning kommer att tillämpas. Ryttaren skall ha godkänd ridhjälm, prydlig klädsel och uppsatt hår. Inga halsdukar eller huvor är tillåtna. För ryttare under 18 år är det obligatoriskt med godkänd säkerhetsväst vid deltagande i hoppklass. Hästen skall vara försedd med träns och sadel. Bettlösa och bomlösa alternativ är tillåtna.

ANMÄLAN

Sker via anmälningsformulär här >> senast 27 juni 2017. Efteranmälan 28 juni-8 juli.

UPPSTALLNING PÅ ANLÄGGNINGEN

Meetinguppstallning fredag kväll-söndag 500 kr (inklusive 1 spånbal)
Daguppstallning 250 kr (inklusive 1 spånbal)

Alla boxar bokas till Sofia på Svenska Haflingerföreningen.
Sofia Nilsson, bonnfia@hotmail.com eller 070-5105469

BOENDE

Stadshotellet 0383-12090
Centralhotellet 0383-10007
Kvarndammens Vandrarhem 0383-19921
Lillstugans vandrarhem 0383-97414
Vänhems Café & Vandrarhem 0383-20411

Mer info på www.vetlanda.se

KONTAKT

Tävlingsfrågor: haflingersport@gmail.com eller PM på Facebook
Uppstallning: Sofia Nilsson, bonnfia@hotmail.com, 070-5105469