Regler 2017

Haflingercupen i hoppning, dressyr och sportkörning

Generella bestämmelser

Cupen vänder sig till alla som tävlar Haflinger från klubbtävling, pay&jump, pay&ride och uppåt. Man behöver alltså inte ha licens eller grönt kort för att kunna delta. Med Haflinger menas häst eller ponny registrerad som Haflinger (raskod 32) eller Tyrolerhaflinger (raskod 47). Har du en utlandsregistrerad haflinger, skall denne vara berättigad att införas i Grundstambok Avdelning I enligt SHF:s Plan och Riktlinjer, dvs. efter i respektive land godkänd hingst och undan godkänt sto, samt med maximalt 1,563% främmande blod. Din haflinger skall vara registrerad i ett haflingerförbund eller i en haflingerförening. En haflinger som är registrerad som t.ex. Svensk Ridponny godkänns ej. För att anmäla sig till cupen med utlandsregistrerad haflinger skall passkopior mejlas in till Haflingersport Sverige haflingersport@gmail.com i samband med anmälan.

För att delta i cupen krävs det att ryttaren har medlemskap i Haflingersport Sverige. Resultat räknas per ekipage. Cupen sträcker sig årsvis och resultat räknas från 1 januari – 31 december. Vid anmälan senast 31 mars 2017 räknas samtliga resultat från 1 januari och framåt. Vid anmälan från och med 1 april 2017  räknas resultat från betaldatum. OBS! Grenen sportkörning har dispens, vid anmälan till sportkörning senast 31 maj 2017 räknas samtliga resultat från 1 januari och framåt. Vid anmälan till sportkörning från och med 1 juni 2017  räknas resultat från betaldatum.

Grenar

Cupen delas in i tre olika grenar; hoppning, dressyr och sportkörning. Alla tävlar mot alla inom sin kategori, oavsett om du rider ponny eller häst eller och du är vuxen eller barn. Resultat från fälttävlans dressyr och hoppning kan räknas in i dressyr- och hoppcupen. Nya grenar kan tas in om minst tre ekipage anmäler intresse. Vid intag av nya grenar krävs även att någon av de som är intresserade hjälper till att utformar regler/poängsystem för grenen.

Specifika regler dressyr 

Alla resultat från och med LC dressyr räknas. Poängen räknas per start.

Poängtabell dressyr:
Upp till 59,99% 1 p
60-60,99% 2 p
61-61,99% 3 p
62-62,99% 4 p
63-63,99% 5 p
64-64,99% 6 p
65-65,99% 7 p
66-66,99% 8 p
67-67,99% 9 p
68-68,99% 10 p
69-69,99% 11 p
70% och uppåt 15 p
Bonuspoäng för svårare klass:
Lätt C 1 p
Lätt B 2 p
Lätt A 3 p
Msv/FEI 4 p
Extrapoäng vid placeringar:
1:a placering: 6 p
2:a placering: 5 p
3:e placering: 4 p
4:e placering: 3 p
5:e placering: 2 p
6:e placering och nedåt: 1 p

Specifika regler hoppning 

Alla resultat från och med 50 cm hoppning räknas. Poängen räknas per start.

Poängtabell hoppning:
17 fel eller fler/uteslutning 1 p
13-16 fel 2 p
9-12 fel 3 p
5-8 fel 4 p
1-4 fel 5 p
0 fel 10 p
Bonuspoäng för svårare klass:
50-60 cm 1 p
70-80 cm 2 p
90-100 cm 3 p
110-120 cm 4 p
130 cm 5 p
(Ex. rider man en 85 cm klass så räknas denna till 80 cm)
Extrapoäng vid placeringar:
1:a placering: 6 p
2:a placering: 5 p
3:e placering: 4 p
4:e placering: 3 p
5:e placering: 2 p
6:e placering och nedåt: 1 p

Specifika regler sportkörning 

Dressyr (alla klasser från LB clear round räknas)

45 straff och mindre 15 p 72% och uppåt
45,1 – 52.9 straff 11 p 71, 8 – 67%
53 – 56,9 straff 10 p 66,8 – 64,4 %
57 – 59,9 straff 9 p 64,3 – 62,4 %
60 – 62,9 straff 8 p 62,5 – 60,7 %
63 – 65,9 straff 7 p 60,6 – 58,8 %
66 – 68,9 straff 6 p 58,75 – 56,9
69 – 71,9 straff 5 p 56,8 – 55.1
72 – 74,9 straff 4 p 55 – 53,2 %
75 – 77.9 straff 3 p 53,1 – 51,3 %
80 – 85 straff 2 p 50 – 46,9 %
85,1 eller mer straff 1 p 46,8 % och nedåt
Bonuspoäng för svårare klass:
LB clear round 1 p
LB bed A 2 p
LA 3 p
Msv 4 p
Svår/FEI 5 p
Extrapoäng vid placeringar:
1:a placering: 6 p
2:a placering: 5 p
3:e placering: 4 p
4:e placering: 3 p
5:e placering: 2 p
6:e placering och nedåt: 1 p

Precisionsregler (alla resultat från + 50 cm räknas)

15 straff och uppåt 1 p
14,9 – 9,1  straff 2 p
9 – 6,1 straff 3 p
6 – 3,1 straff 4 p
3 – 0,1 straff 5 p
0 straff 10 p
Bonuspoäng för svårare klass:
50 cm hinderbredd 1 p
40 cm hinderbredd 2 p
35 cm hinderbredd 3 p
30 cm hinderbredd 4 p
20 cm hinderbredd 5 p
20 cm hinderbredd Elit/FEI 7 p
Extrapoäng vid placeringar:
1:a placering: 6 p
2:a placering: 5 p
3:e placering: 4 p
4:e placering: 3 p
5:e placering: 2 p
6:e placering och nedåt: 1 p

Maratonregler (alla resultat från LB räknas)

Maraton delas in i 3 delar en för sträckor, en för hindertider och en för övriga straff i hinder.
Sportkörningens maratonmoment är det speciella regler kring, dessa kan uppdateras om vi upptäcker att vi missat något så poängberäkningen inte blir tillräckligt bra.

Sträckpoäng
Totalstraff ekipaget åtdragit sig på sträckan/sträckor enligt TR V ska rapporteras in
0 straff 5 p
0,1 – 7 straff 5 p
7,1 – 15 straff 4 p
15,1 – 20 straff 3 p
20,1 – 25 straff 2 p
25,1 och mer straff 1 p
Hindertidspoäng
Poäng ges för varje hinderområdes tidsåtgång
0-15 straff 5 p
15,1 – 17 straff 4 p
17,1 – 19 straff 3 p
19,1 – 21 straff 2 p
21,1 och mer 1 p
LB med CR bedömning ger 5 poäng för varje avklarat område utan straff
Övriga straffpoäng
Övriga straff som ekipage kan få i hinderområden följer TR V strafftabell och ger poäng enligt nedan
0 straff 5 p
0,1 – 10 straff 4 p
10,1 – 15 straff 3 p
15,1 – 20 straff 2 p
20,1 och mer straff 1 p

Extra poäng för totalplacering

LB CR ger 5 p till alla ekipage som klarat sig godkänt/felfritt i alla tre momenten.

LB bed A:
1:a placering: 10 p
2:a placering: 8 p
3:e placering: 6 p
4:e placering: 4 p
5:e placering: 2 p
6:e placering och nedåt: 1 p
LA:
1:a placering: 15 p
2:a placering: 12 p
3:e placering: 10 p
4:e placering: 8 p
5:e placering: 6 p
6:e placering och nedåt: 2 p
Msv:
1:a placering: 20 p
2:a placering: 17 p
3:e placering: 14 p
4:e placering: 12 p
5:e placering: 10 p
6:e placering och nedåt: 5 p
Svår:
1:a placering: 25 p
2:a placering: 22 p
3:e placering: 20 p
4:e placering: 18 p
5:e placering: 15 p
6:e placering och nedåt: 8 p
FEI Svår:
1:a placering: 30 p
2:a placering: 27 p
3:e placering: 24 p
4:e placering: 22 p
5:e placering: 20 p
6:e placering och nedåt: 12 p

Anmälan

Sker till haflingersport@gmail.com. Ange ryttare, häst, adress, telefonnummer, mail och vilken gren eller vilka grenar du önskar delta i. Anmälan är giltig först när medlemsavgift och cupavgift är betalda.

Avgifter

Anmälningsavgifter 2017:
En gren: 200 kr/år (plus medlemsskap)
Två grenar: 350 kr/år (plus medlemsskap)
Tre grenar: 500 kr/år (plus medlemsskap)

Betalas in på vårt bankgiro 672-8232. Ange “Haflingercup”, ryttarens och hästens namn vid betalning.

För att bli medlem i Haflingersport Sverige betalar du in nedanstående avgift till bankgiro 672-8232. Ange ditt namn, adress och e-post vid inbetalning. Medlemskapet löper årsvis.

Medlemsavgifter 2017
Vuxen (19 år och äldre): 200 kr /år
Ungdom (upp till 18 år): 150 kr /år
Familj: 500 kr /år (minst 3 personer boende i samma hushåll)

Resultatrapportering

Alla deltagande ekipage ansvarar för att rapportera in sina resultat löpande under året. Resultat rapporteras in via mail eller PM  på Facebook. I mailet skall tävlingsplats, datum, klass och resultat  finnas med. Skicka gärna med bilder som vi kan lägga upp.

En uppdaterad poängställning finns här >>

 

Priser

Alla deltagande ekipage erhåller rosett och plakett. Placeringsrosetter delas även ut till placerade ekipage i totalcupen enligt TR. Segrande ekipage i de båda grenarna erhåller även hederspris. Segrarna koras på Haflingersport Sveriges årsmöte 2018, kan man ej delta så skickas priserna ut. Alla resultat publiceras på vår hemsida och Facebook.

Kontakt

Haflingersport Sverige
haflingersport@gmail.com
www.haflingersport.se
www.facebook.com/haflingersport